VPS SSD tốc độ cao Cloud Hosting được hoạt động trên nền công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing), sử dụng hệ thống lưu trữ Cloud Storage với nguyên tắc lưu trữ phân tán, hoạt động trên hệ điều hành CloudLinux và Cloud Hosting sử dụng công nghệ cân bằng tải (Load Balancing) giữa các máy chủ với nhau tạo ra tốc độ truy xuất nhanh hơn nhiều so với các loại Web Hosting thông thường, an toàn, bảo mật dữ liệu cũng cao hơn cũng như giảm tối đa khả năng Downtime cho Website.

CLOUD HOSTING 1

210k /Tháng Đăng ký
 • DC Việt Nam
 • CPU 1 Core
 • Bộ nhớ 1GB Ram
 • Dung lượng 20GB Full SSD
 • Đường truyền 100MB/100MB
 • Không giới hạn băng thông

CLOUD HOSTING 2

429k /Tháng Đăng Ký
 • DC Việt Nam, Tokyo, Singapore, US
 • CPU 2 Cores
 • Bộ nhớ 2GB Ram
 • Dung lượng 50GB Full SSD
 • Đường truyền 100MB/100MB
 • Không giới hạn băng thông

CLOUD HOSTING 3

650k /Tháng Đăng Ký
 • DC Việt Nam, Tokyo, Singapore, US
 • CPU 3Cores
 • Bộ nhớ 3GB Ram
 • Dung lượng 50GB Full SSD
 • Đường truyền 100MB/100MB
 • Không giới hạn băng thông

CLOUD HOSTING 4

1,560k /Tháng Đăng Ký
 • DC Việt Nam, Tokyo, Singapore, US
 • CPU 4 Cores
 • Bộ nhớ 4GB Ram
 • Dung lượng 50GB Full SSD
 • Đường truyền 100MB/100MB
 • Không giới hạn băng thông

CLOUD HOSTING 5

1,846k /Tháng Đăng Ký
 • DC Việt Nam, Tokyo, Singapore, US
 • CPU 5 Cores
 • Bộ nhớ 5GB Ram
 • Dung lượng 50GB Full SSD
 • Đường truyền 100MB/100MB
 • Không giới hạn băng thông

CLOUD HOSTING 6

2,275k /Tháng Đăng Ký
 • DC Việt Nam, Tokyo, Singapore, US
 • CPU 6 Cores
 • Bộ nhớ 6GB Ram
 • Dung lượng 50GB Full SSD
 • Đường truyền 100MB/100MB
 • Không giới hạn băng thông

CLOUD HOSTING 7

2,625k /Tháng Đăng Ký
 • DC Việt Nam, Tokyo, Singapore, US
 • CPU 8 Cores
 • Bộ nhớ 16GB Ram
 • Dung lượng 50GB Full SSD
 • Đường truyền 100MB/100MB
 • Không giới hạn băng thông

CLOUD HOSTING 8

9,750k /Tháng Đăng Ký
 • DC Việt Nam, Tokyo, Singapore, US
 • CPU 16 Cores
 • Bộ nhớ 32GB Ram
 • Dung lượng 50GB Full SSD
 • Đường truyền 100MB/100MB
 • Không giới hạn băng thông

CLOUD HOSTING 9

19,500k /Tháng Đăng Ký
 • DC Việt Nam, Tokyo, Singapore, US
 • CPU 24 Cores
 • Bộ nhớ 64GB Ram
 • Dung lượng 50GB Full SSD
 • Đường truyền 100MB/100MB
 • Không giới hạn băng thông